Ресурси - Проповеди
Проповеди

ЦЪРКВАТА В ЕДИН ГРАД

Богослужение на 8 септември 2013, неделя сутрин

п-р Данаил ИгнатовПЪРВИЯТ ОПРАВДАН ПРОТЕСТ СРЕЩУ УПРАВЛЕНИЕТО (Исус Навин 9:14-18)

Богослужение на 01 септември 2013, неделя сутрин

п-р Благовест НиколовБОЖИЕТО ЦАРСТВО КАТО СЕМЕ

Богослужение на10 февруари 2013, неделя сутрин.

п-р Данаил ИгнатовБОЖИЕТО ЦАРСТВО КАТО КВАС

Богослужение на 24 февруари, неделя, сутрин.

п-р Данаил ИгнатовБОЖИЕТО ЦАРСТВО КАТО БИСЕР

Богослужение на 17 март, неделя, сутрин.

п-р Данаил ИгнатовБЛАГОВЕСТИЕТО НА ЦАРСТВОТО

Богослужение на 27 януари 2013, неделя.

п-р Данаил ИгнатовВРАТИТЕ НА БОЖИЕТО ЦАРСТВО

Богослужение на 6 януари 2013, неделя, сутрин

п-р Данаил ИгнатовЗЕМЯТА НА ДЕЦАТА НИ

Богослужение на 24 юни 2012, неделя, сутрин.

П-р Данаил ИгнатовДУХЪТ НА ЕДИНСТВОТО

Богослужение на10 юни, 2012, неделя, сутрин

П-р Данаил Игнатов