Новини
Дневният ред на Събора на СЕСЦ 2017 г.
09.03.2017 г.

С Ъ Ю З Н О   У П Р А В Л Е Н И Е

О К Р Ъ Ж Н О

Уважаеми братя и сестри, Съюзно управление ви известява за дневният ред на Събора на СЕСЦ, който ще се състои на 7 и 8 април 2017 г. в Евангелска съборна църква, гр. Първомай, ул. „Цветница“ 33.

07. 04. 2017 г.

Регистрацията на делегатите и гостите на Събора ще продължи до 13:30 ч.

Съборът започва своята делова работа в 14.00 ч., при следния дневен ред:

 

1.      Избор на бюро, съборен съвет, комисия по пълномощията и квестори.

2.      Доклади, дискусия по тях и приемането им - докладите са изпратени предварително.

3.      Споделяне за живота на църквите и молитва

4.      Приемане на бюджет за настоящата година.

5.      Предложения от Съборния съвет.

16:00-16:30 кафе пауза

18.00 ч. - богослужение

19.00 ч. - вечеря и настаняване.

08. 04. 2017 г.

      08.00 – 09.00 ч. - закуска в църквата

9. 00 ч. - молитвено време

9.30 ч. - делова работа

10:30-11:00 кафе пауза

11:00 - 12:30 Време за споделяне и насърчение

13:00 обяд

 

Напомняме на църквите:

1.      Да снабдят делегатите си с надлежно попълнени и подпечатани пълномощни.

2.      Да осигурят на делегатите по 30 лева, които да се дадат при регистрацията за покриване разходите на църквата домакин. Допълнителните разходи за делегатите са по преценка на църквата.

3.      До 24 март да се свържат със сестра Катя Добрева (тел. 089 79 05 697), за да заявят броя на делегатите и гостите и кои от тях се нуждаят от настаняване за спане на 7 април вечерта и дали имат някакви специални изисквания за храна - алергии, вегетарианство и т.н.

 

   04. 03. 2017 г.                                                       За Съюзно управление:

София                                                       (п-р Станислав Алексиев – секретар на Съюза)