Новини
Преброяване на населението и жилищния фонд в Република България 2011
28.02.2011 г.

Образец

От 1 до 28 февруари 2011 г. в България се провежда 17-то преброяване на населението и жилищния фонд. Веднъж на 10 години се събира информация, за да се планира бъдещето по-добре.
Преброяването на населението е единственият източник на точни данни за броя на хората в страната и в отделните населени места по пол, възраст, образование, грамотност, занятие, вероизповедание, етническа принадлежност.
Въпросите от преброителната карта са за Вас и членовете на Вашето домакинство – възраст, образование, трудова дейност, семейно положение, местоживеене, Вашите жилищни условия, но не за собствеността Ви, Вашите доходи или данъците, които плащате.

Преброяването установява броя на хората към 00.00 часа на 1 февруари 2011 г. Сведенията, които попълвате за себе си и своето домакинство, се отнасят към този момент (Вашата възраст, работа, брой деца и т.н.). Чрез него ще се разбере за всеки град и село:
• колко е обичайно (постоянно) живеещото население;
• колко са временно присъстващите лица, които живеят там за период по-малък от една година;
• колко са временно отсъстващите лица поради командировка, обучение, гостуване за период по-малък от една година.

С оглед на това, официалните статистически данни да отразяват реалния процент и на евангелско-протестантско присъствие в страната, ви насърчаваме да обърнете внимание на  Раздел 4, въпрос 12, 13 от въпросниците:
* На въпрос 12: „РЕЛИГИОЗЕН ЛИ СТЕ?”, би следвало да се отговори с „ДА”, тъй като в контекста на въпросника „РЕЛИГИОЗЕН” означава „ВЯРВАЩ”.
*На въпрос 13: „ВАШЕТО ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ Е:” следва да се отбележи „ПРОТЕСТАНТ”, тъй като всеки друг отговор попада в графа „Други”.

След приетите на 21 декември 2010г промени в ЗАКОНА ЗА ПРЕБРОЯВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЖИЛИЩНИЯ ФОНД  В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2011 Г. датите на провеждането му са:
Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г.) (1) Преброяването по чл. 1 започва в 0,00 ч. на 1 февруари 2011 г. и приключва в 20,00 ч. на 28 февруари 2011 г.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(2) От 0,00 ч. на 1 февруари 2011 г. до 24,00 ч. на 9 февруари 2011 г. преброяването ще се извършва по интернет чрез попълване на електронен формуляр.
В интернет страницата на НСИ - http://www.nsi.bg/census2011/ могат да бъдат намерени бланка и инструкции за попълването й, като опцията за попълване онлайн ще бъде отворена на 1.02.2011.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(3) От 8,00 ч. на 10 февруари 2011 г. до 20,00 часа на 28 февруари 2011 г. преброяването ще се извършва чрез посещение на домакинствата, сградите и жилищата.