Съюзни църкви

В

Евангелска съборна църква - Велинград
 

ЕСЦ - Велинград

пастир/отговорно лице: п-р Стефан Зарев

адрес: 4600 Велинград, бул. Съединение 128