Съюзни църкви

Т

Евангелска съборна църква - Трояново
 

ЕСЦ - с. Трояново

пастир/отговорник:
Валентин Петров Сираков

адрес:
обл. Бургаска
с. Троянов 8110
ул. “Христо СмирненЕски” 14