Съюзни църкви

С

Евангелска съборна църква - Свиленград
 

ЕСЦ - Свиленград

пастир/отговорно лице: Стефан Васков Илиев

адрес: Свиленград 6500 ул. "Обединение" №15

---------

Ред на събиранията и службите:

Понеделник - 18:00 ч. - Молитвено събрание
Вторник - 18:00 ч. - Младежко събиране
Сряда 18:00 ч. - Богослужение  
Петък  18:00 ч. - Библейско поучение само през м. октомври до м. март
Неделя 10:00ч. -  Богослужение 
Неделя 10:30 ч. -  Неделно училище
Неделя 18:00 ч. - Братско общение

 


История на църквата

EСЦ - гр. Свиленград е основана през 2005 год. като самостоятелна църква, към която към този момент са прикрепени евангелските общества в гр. Любимец и гр. Елхово.

Църквата се обслужва от Стефан Илиев и съпругата му Диана Илиева, Стефан Султанов и Ангел Шидеров.