Съюзни църкви

С

Евангелска съборна църква - Стара Загора
 

ЕСЦ - Стара Загора адрес: 6000 гр. Стара Загора, ул. "Св.Св. Кирил и Методий" 49 (клуб - зелен блок,вход от запад) пастир/отговорник: п-р Величко Ж.Бунарджиев тел.: 04112 536 ; GSM 0878460087 ел.поща: vbunardjiev@abv.bg

Ред на службите:

- лятно часово време: неделя от 9.00 ч. общение и библейско изучаване; от 10.00 ч. - богослужение и сряда - молитвено - 18.00 ч;

- зимно часово време: неделя от 9.00 ч. общение и библейско изучаване; от 10.00 ч. - богослужение и сряда - молитвено - 16.00 ч;


В началото някои вярващи от с. Каменна река, които са се преселили в Стара Загора и някои техни близки и роднини са се събирали по домовете. През 2001 г. е проведено учредително събрание и на редовен годишен събор е приета като църква към съюза на Евангелските Съборни Църкви в България. Броят на редовните членове е 17 , а броя на членовете на обществото - 5.

Нуждата на църквата е от самостоятелна църковна сграда, тъй като от основаването си се събира в помещение под наем.