Съюзни църкви

С

Евангелска съборна църква - София
 

I ЕСЦ София Отговорници:

първи пастир - Данаил Петров Игнатов

втори пастир - Благовест Николов Николов

председател на настоятелството - адв. Иван Груйкин

отговорник на младежките събирания - Цветан Стоицев

отговорник "Неделно училище" - Блага Попова

адрес:София 1000 ул. "Солунска" 49

тел. 02/ 980-56-85, 02/ 980-69-02

-------------

ІІ ЕСЦ София София

адрес:ж.к. "Младост" 1, бл. 29 А, вх. А, ет. 2, ап. 8

отговорник: Валери Арнаудов служ. тел. 975 35 69 - Крейг Шепърд, 975 39 69 - Влади, 974 45 27 - Йордан Сотиров

--------------

III ЕСЦ София София

адрес:кв. "Христо Ботев" ул."503" 15

Ред на събиранията в църквата:

Четвъртък 18:00ч. - Молитвено събиране Събота 10:00ч. - детско събиране (КДВ) Неделя 10:00ч. - Сутрешно Богослужение Отговорник на 3-та ЕСЦ София: проповедник Анатолий Асенов тел: 0889710615

--------------

Арменска ЕСЦ

пастир/отговорно лице:

Саркис Месроб Паравазян

адрес:ул. "Цар Самуил" 11, ет. 3 1463 гр. София

тел. 02/ 51-76-61


Началото на Първа евангелска църква – гр. София е поставено през 1864 г. от синовете на православния свещеник поп Тодор – Георги и Михаил и жените им и двете му дъщери. Това съвпада с работата  на първите мисионери Чарлз Морс и д-р Хенри Хаскел, които пристигат в София, за да проповядват благовестието в 1862 и 1863 г. Първите богослуженията се водили в шивашката работилница на В. Караиванов (ул.“Леге“ N 29) и в други домове на вярващите.
Мястото, на което се намира сегашната сграда е закупено от членовете на църквата в края на 80-те год. на 19 век. Строителството на църковната сграда е изпълнено за 11 месеца и тя е осветена на 17 юни 1889 год.
Първият редовен проповедник е Георги Панчев, завършил богословското училище в гр. Самоков.
В началото на 20 век църквата е основано единственото евангелско сиропиталище в България, закрито от комунистите през 1948 г.
По време на Втората световна война сградата е разрушена от бомбардировките на 10 януари 1944 г. Възстановена е в същия вид след войната. В църквата са служили петима пастири, репресирани от тоталитарния режим.
Първа евангелска църква осъзнава своята отговорност да бъде светлина и сол в нашата столица и винаги пребъдва в молитва за Божията благодат, мъдрост и сила, за да продължава да пази своята чистота и да излага право Словото на истината за Спасение чрез вяра в Исус Христос.
Тя е водеща църква в Съюза на евангелските съборни църкви в България, основан през 1888 год.