Съюзни църкви

С

Евангелска съборна църква - Сливен
 

ЕСЦ - Сливен

пастир/отговорник:
Стоян Славчев

адрес:
Сливен 8800
кв. “Българка”, бл. 17, вх. В, ап. 10

тел 044 / 7-91-57 (църква)
тел. 044 / 8-26-50 (личен)
мобилен: 048 / 81-88-33

 

facebook