Съюзни църкви

Р

Евангелска съборна църква - Русе
 

ЕСЦ - Русе

пастир/отговорно лице: п-р Тошко Христов

адрес: Русе 7006 п.к. 32

тел. 082 / 84 60 58, 048/ 822 952