Съюзни църкви

Р

Евангелска съборна църква - Разлог
 

ЕСЦ - Разлог

пастир/отговорно лице: Анна Фарфарова

адрес: Разлог 2760 ул."Левски" 20

адрес за кореспонденция: Разлог 2760 ул."Ал. Стамболийски" 92, бл. 7, вх. Б ап. 9 - Анна Кръстева, Надежда Кръстева

ред на службите: Неделно богосложение

Неделя - 10:30 ч. Молитвено събрание - Неделя - 12:00ч. Женско събиране - Сряда - 15:00ч. брой членове/общество:

Към 2004 г. броя на членовете на църквата е 42, а обществото наброява 65 човека.


 

История:
Евангелизмът в града ни води своето начало от идването на мисионерите в Пиринско. За кратко време с създава евангелско общество от 20-30 семейства, които чувайки Евангелието предават живота си на Христа. В този период възниква нужда от молитвен дом и в края на 1886г. Тодор Калайджиев отстъпва дома си за църква. В същата година бива открито и евангелско училище, продължило да съществува до 1912г. За духовното израстване на църквата са се грижели пастири, проповедници и библейски работници. През 1947г., съгласно новият градоустройствен план, църквата е разрушена и много от вярващите са изселени от града и до 1962 евангелското общество напълно се разпада. Слез 30 годишно прекъсване, в началото на септември 1991г.р с Божията помощ и милост започва формиране на ново евангелско общество. Първото богослужение след толкова години е проведено от п-р Димитър Куличев на 3 Септември, 1991г. Обществото се разраства бързо и се появява нужда от молитвен дом. Така през 1995г. със собствени средства, с помощта на много дарители, бе закупен парцел за стоеж на църква и къща за бъдещ пастирски дом. Поради Божията милост и даренията на много църкви от Съюза, както и на средствата дарени от п-р Паул Ленц от Германия., днес ние се радваме на една прекрасна църква. Благодарни сме на Бог, че обществото се разраства, разраства се и духовната дейност. Днес вече имаме неделно училище, женска библейска група, молитвена група, група за милосърдие, която помага на социално слаби хора, деца и семейства.

Нашата молитва към Бог е и за напред да ни води и закриля, да ни дава мъдрост и изпълва със сила, та да бъдем светлина и сол в нашия град.