Съюзни църкви

Я

Евангелска съборна църква - Якоруда
 

ЕСЦ - Якоруда

пастир/отговорно лице: Андрей Болтухин

адрес: обл. Софийска Якоруда 2790 ул. “Даме Груев” 45