Съюзни църкви

П

Евангелска съборна църква - Поповица
 

адрес: обл.Пловдивска, общ. Садово

с. Поповица 4127, ул. 1, №14


за контакти: п-р Г. Желев – Председател СУ GSM 0878450015, п-р Р. Кълвачев – Председател ПК GSM 08788626787


председател на настоятелството:
Любен Калоферов