Съюзни църкви

П

Евангелска съборна църква - Поповица
 

ЕСЦ - с. Поповица

пастир/отговорно лице:
пастир Васко Лозанов
председател на настоятелството:
Любен Калоферов
адрес:
обл.Пловдивска, общ. Садово
с. Поповица 4127