Съюзни църкви

П

Евангелска съборна църква - Пловдив - кв. Тракия
 

отговорник: п-р Делчо Атанасов

 

гр. Пловдив, жк "Тракия", бл. 52, вх. Г