Съюзни църкви

П

Евангелска съборна църква - Пазарджик
 

ЕСЦ - Пазарджик

пастир/отговорно лице:
п-р Рангел Трендафилов Кълвачев

адрес на отговорника:
Велинград, 4600
ул."Сливница" №13а

тел.0878862678
e-mail: ranis@abv.bg

адрес на църквата:
Пазарджик 4400
ул."Александър Стамболийски"№10а, център

Църквата е разположена в самият център на града до Съдебната палата, но въпреки това не се намира лесно, понеже е закътана между кооперации и блокове, които са били построени върху земя принадлежала някога на църквата. Това и местоположение я е запазило непокътната през тежките години на комунизма и нашата църква не е преустановявала дейността си и е хвърляла светлина през този период на духовен мрак.

Ред на службите:

Зимен сезон                                            
Неделя сутрин 10:00
Неделя сутрин 10:00
Неделя след обед 16:00
Неделя след обед 18:00
Вторник 18:00
(библейско изучаване)

Летен сезон
Вторник 18:00 (библейско изучаване)
Четвъртък 16:00 и 18.00
(молитвено събрание)
Четвъртък 18:00
(молитвено събрание)


Кратка история на “ЕСЦ-Пазарджик”
Евангелизмът в Пазарджик датира от 1860година.Тогава градът ни е посетен от мисионерът д-р Кларк, който посещава ханът-странноприемница на Червен Стоян,откъдето изнася първите си евангелски сказки. На следващата година вече се било образувало евангелско,за което се знае че през 1867година е наброявала 22 души.
Годината е вече 1885, когато под настояване на П-р Никола Т.Бояджиев
се прокарва идеята за организирането на евангелска църква от два клона
общества Пазарджик и село Церово.Така с помощта на чуждестранните мисионери пребиваващи в страната ни се успява да се събере събор.
Точната дата на събора е 4-16 юли 1886година.Две години по-късно се
Построява сегашната църква, наново преремонтирвана и разширявана
в през 1910година в сегашния си вид.
За вече своята 120годишнина църквата ни е водила постоянен духовен живот, дори и през най тежките си години тези на комунизма.Освен пътуващите мисионери като д.р Кларк, Г.Д.Марш, амвонът е бил заеман 
от 3-ма проповедници и 7 редовни пастири:

 

1.Никола Т. Бояджиев1884-1888г.
2.Димитър Градинаров1889-1903г.
3.Лука Мирчев1903-1906г. и 1921-1928г.
4.Александър Георгиев1906-1909г.
5.Стоян Иванов1914-1921г.
6.Стефан Градинаров1929-1964г.
7.Григор Груев1966-1971г.

В църквата ни за подобряване качеството на духовните дейности на църквата  са работили няколко духовни работнички.От 1881 до 1898 г.
При църквата е било открито основно училище посещавано както от
евангелисти, така и от православни деца.Църквата ни в голям период
от своята история е водила активна борба за въздържание от алкохол.
Били организирани голям брой въздържателни вечеринки, на
които се изнасяли сказки за вредата и последствията от алкохолната
злоупотреба.Освен въздържателна дружина, при църквата е имало
младежко християнско дружество “Християнско старание”, женско
християнско дружество и живо Неделно училище.
“Плодове” на евангелското послание на нашия Господ Иисус Христос
за разпространение и утвърждаване на вярата, на църквите Пазарджик
и село Церово, са църквата от село Априлци и евангелските общества
в селата Сарая и Сестримо.

 

Брой постоянни членове на църквата и на обществото като цяло.
По последно актуализация:
Членове-43
Общество-87
Общо-130 души


Допълнителна информация.
В днешно време Евангелската Съборна Църква преживява едно духовно обновление и започва да има все по-голяма духовна и социална роля в град Пазарджик. Пастиря на църквата ни Рангел Кълвачев посещава редовно един път седмично втория по големина затвор за рецидивисти в България, този в Пазарджик. Неговото служение в затвора се изразява в проповеди, библейски изучавания  и разисквания относно Божието Слово и Благата Вест с желаещи да променят живота си и приемат Христос.
Църквата също така работи в Дневен център за възрастни с увреждания и Център за временно настаняване .
Евангелската Съборна Църква гр. Пазарджик и Kirk of the Hills Presbuterian Church of St.Louis, Missouri, USA. Имат общи проекти, като целта на това е сближаване между вярващите от двете църкви, съвместна духовна дейност по разпространяване на Благата Вест, използване богатият опит на американските братя в служението с различните групи вярващи - деца, тийнейджъри, младежи, жени, възрастни и в други дейности, за която е призована днес Христовата църква.