Съюзни църкви

О

Евангелска съборна църква - Оризаре
 

Оризаре - отг. Петър Колев