Съюзни църкви

М

Евангелска съборна църква - Меричлери
 

ЕСЦ - с. Меричлери

пастир/отговорно лице:         
Руска П. Киркова

адрес:
обл. Хасковска
с. Меричлери 6430
ул. "Петко Радев" 11

тел. 03921/ 27 42 (домашен)

---------------------------------

Иван Вълчев Ангелов

адрес:
обл. Хасковска
Меричлери 6430
ул. “Пеньо Хасърджиев” 16