Съюзни църкви

К

Евангелска съборна църква - Кричим
 

 

ЕСЦ - Кричим

пастир/отговорно лице:
Кирил Тинев

адрес:
Кричим 4220
ул."Гагарин" № 9

тел. 03145 / 21-60