Съюзни църкви

К

Евангелска съборна църква - Каменна река
 

ЕСЦ с.Каменна река

адрес: 6546 с.Каменна река, обл.Хасковска

пастир (отговорник) - п-р Величко Ж. Бунарджиев

тел.04112 536 ; GSM 0878460087

ел.поща:vbunardjiev@abv.bg

web: http://ekc-kamreka.hit.bg

Ред на службите: лятно часово време неделя 10.00 ч. и 17.00 ч.; сряда - молитвено - 17.00 ч; зимно часово време неделя 10.00 ч. и 14.00 ч.; сряда - молитвено - 14.00 ч.


Кратка история

Основана през 1875 г. Първият пастир на църквата е п-р Аргир Казанджиев, който е служил като такъв в продължение на 25 години. Той ни е завещал ценна книжка „Открито писмо”, описваща трудностите и гоненията на вярващите в началния период след основаването на църквата.ни. В следващите години са служили различни пастири и проповедници, предимно от местните дякони. По време на пастирския процес, заради вярата си в Бога, Кольо Костов Кукушев е бил заточен на остров Белене за 8 месеца. Въпреки тоталитарния атеистичен режим, църквата не е преставала да провежда своите богослужения. От 1995 г. на 120 г. юбилей на църквата и по време на годишния събор на СЕСЦ е ръкоположен за пастир Величко Бунарджиев, който и понастоящем е отговорен пастир. Броят на членовете е 23, а на членовете на обществото - около 10.

От около 2000 г. църквата е църква-майка на Евангелско общество с.Орлов дол (на 10 километра) и е отговорна и подпомага провеждането на богослуженията там – обикновено в съботен ден.