Съюзни църкви

Х

Евангелска съборна църква - Хасково
 

ЕСЦ - Хасково

пастир/отговорно лице:
Деян Владимиров Иванов

адрес:
Хасково  6300 
кв.“Добруджа” № 47

тел. 0888047607

сайт на църквата www.church-haskovo.com