Съюзни църкви

Г

Евангелска съборна църква - Градец
 

пастир/отговорно лице:

Анна Бянкова

адрес: 8990 с. Градец,  ул."Димитър Ганев" №51, общ. Котел, обл. Сливен