Съюзни църкви

Г

Евангелска съборна църква - Гарваново
 

ЕСЦ - с. Гарваново

пастир/отговорно лице:
Атанас Найдев

адрес:
обл. Хасковска
общ. Хасково
с. Гарваново 6349