Съюзни църкви

Г

Евангелска съборна църква - Гарваново
 

 

ЕСЦ - с. Гарваново

за контакти: п-р Н. Вълчев GSM 0877833415

адрес:
обл. Хасковска
общ. Хасково
с. Гарваново 6349