Съюзни църкви

Е

Евангелска съборна църква - Елешница
 

ЕСЦ - с. Елешница

пастир/отговорно лице: Анна Георгиева Кръстева - отговорник

адрес: Разлог 2760 ул.“Ал. Стамболийски” 92, бл. 7, вх. Б, ап. 9

тел. 0747/ 68 80