Съюзни църкви

Е

Евангелска съборна църква - Елешница
 

ЕСЦ - с. Елешница

за контакти: п-р Г. Желев – Председател СУ GSM 0878450015, п-р Р. Кълвачев – Председател ПК GSM 08788626787