Съюзни църкви

Д

Евангелска съборна църква - Дупница
 

ЕСЦ - Дупница

пастир/отговорно лице: Веселин Маринов Кръстев

адрес: Дупница 2600 ул. “Венелин” 120

тел. 0701/ 5 18 39