Съюзни църкви

Д

Евангелска съборна църква - Дупница
 

ЕСЦ - Дупница

пастир/отговорно лице: п-р Веселин Маринов Кръстев

адрес: Дупница 2600 ул. “Кирил и Методи” №19