Съюзни църкви

Д

Евангелска съборна църква - Дългоделци
 

 

ЕСЦ - с. Дългоделци

пастир/отговорно лице:     
Таня Русинова

адрес:
Обл. Монтана,
общ. Якимово
с. Дългоделци 3638