Съюзни църкви

Б

Евангелска съборна църква - Бояджик
 

ЕСЦ - с. Бояджик

пастир/отговорно лице:
Иван Димитров Иванов

адрес:
обл. Ямболска
с. Бояджик 8640
ул. “Бакаджик” 8