Съюзни църкви

Б

Евангелска съборна църква - Бобовдол
 

ЕСЦ - Бобовдол

гр. Бобовдол, ул. "Васил Коларов" №3

пастир/отговорно лице:
п-р Николай Димитров Йорданов

адрес за кореспонденция:
жк. “Бистрица” бл. 73, ет. 3, ап. 11
Дупница 2600