Съюзни църкви

Б

Евангелска съборна църква - Бобовдол
 

ЕСЦ - Бобовдол

пастир/отговорно лице:    
п-р Николай Йорданов

адрес за кореспонденция:
жк. “Бистрица” бл. 73, ет. 3, ап. 11
Дупница 2600

тел. 0701/ 3 32 93