Съюзни църкви

Б

Евангелска съборна църква - Банско
 

ЕСЦ Банско адрес:

гр. Банско, п.к. 2700, ул."П.К.Яворов" №5

пастир: Димитър Лазаров Кърлев заместници: Борислав Николов

Ред на службите Неделя - 10:00ч. - редовно богослужение Неделя - 15.00ч. - молитвено събрание. (по същото време е службата в гр. Добринище) Неделя, 20:00ч. - Библейско изучаване Понеделник, 18:00ч. - молитвена група Вторник, 20:00ч. - Библейско изучаване Сряда, 20:00ч. - мъжко събрание Събота, 19:00ч. - Библейско изучаване с юноши

За контакти, моля посетете сайта на Евангелска църква Банско  


140 ГОДИНИ ЕВАНГЕЛСКА СЪБОРНА ЦЪРКВА БАНСКО

Църквата е основана през 1868 година.

  Краят на 19-ти век е бил бурен и динамичен. България навлизала в нова епоха. В не една област народът ни преживявал възраждане - политическо, културно, социално, интелектуално и духовно. Стремежът за политическа свобода разпалил и желанието за духовна просвета.

  В своята дейност Християнските църкви също отбелязвали прогрес. По това време Библията била преведена на над 120 езика. Мисии се основавали по цяла Европа и отвъд океана в САЩ. Те имали една цел - "и рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар." / Марко 16:15 /

Разбира се огромна заслуга имат онези мисионери, които по думите на д-р Албърт Лонг, не искали да създават протестантски църкви, а да научат българите. Въпреки, че първите евангелисти срещнали силен отпор от православните, те успели да се обособят в групи, а по-късно основали и първите църкви.

   По това време, към средата и края на 19-ти век, Банско било едно от най-напредничавите и предприемчиви възрожденски селища. Много от големците на Банско имали възможност да пътуват в чужбина, да търгуват, да се образоват. Банскалии били готови и жадували и за промяна в църквата. Oще преди пристигането на евангелските мисионери, даскал Никола Филипов и свещеник Димитър Младенов предприели реформа в църквата. Тъй като Евангелието се четяло на църковно славянски и слушащите не разбирали нищо, те проповядвали след църковната служба на разбираем български език.

   По това време в Банско пристигнал евангелският книжар Петър Мусевич-Бориков, който ги осведомил за дейността на чуждестранните мисионери в Стара Загора. Не след дълго, по покана на банскалии, пристигнал Чарлз Морз /първият мисионер, изпратен специално за работа между българите, създал първите българо-английски и английско-български речници/, който дал наставления на отделилата се от православието група от 18 семейства. След неговото заминаване свещениците предприели гонения срещу евангелистите. Тези преследвания наложили повторното идване на Ч. Морз, придружен от Х.Пейдж и проповедника Н. Бояджиев. Този път обаче населението не било гостоприемно и не позволило на чужденците да отседнат в хана. Въпросът стигнал до властта, която разрешила на мисионерите да посещават Банско, а на евангелистите да се черкуват.

   Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.

    Първоначалните събирания на евангелските християни се организирали в къщите на Петър Ушев и Марко Петканчин - първите евангелисти в Банско. Постепенно евангелското общество се увеличило и се наложило да се намери подходяща сграда. На 6 август 1868г. се организирала официално евангелската църква в Банско, както е записано и върху каменната плоча на специално построената за целта сграда. На 15 август 1871г., на свикания евангелски събор, проповедник Иван Тонжоров от Самоков бил ръкоположен за пастир и била организирана църквата със следните членове-основатели: Петър Ушев, Георги Сарандов, Григор Петканчин, Митър Кацаров, Никола П. Ушев, Михаил Дъгарадин, Мария Ушева, Тота Кочукова, Сандра Гр. Петканчина, Сандра К. Петканчина, Сандра М. Дъгарадина.

Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.Евангелистите развили една много голяма културно просветна и общозначима дейност. В Банско п-р Сечанов организирал неделно училище, положил основите на Въздържателната дружина за възрастни и отделно за деца. Към църквата била открита детска градина за децата на полските работнички. На жените, освен общо ограмотяване, се давали напътствия по домакинство и хигиена. Открита била и евангелска прогимназия, в която са учителствали известни банскалии като Г. Цанов, Н. Тонжоров, Е. Везьова-Вапцарова /майка на поета Н. Вапчаров/ , К. Стефанов - по-късно професор в София, Е. Ушева и др. Поради някои трудности и спорове между Правословната и Евангелската църква много Евангелски християни били притеснявани и затова турската власт позволила на евангелистите да се отделят в самостоятелна 06щина със свой кмет, която просъществувала до 1912г. Най-дълго бил кмет на Евангелската община Никола Фурнаджиев - човек с голям авторитет пред властниците и големците на Банско. П-р Атанас Христов организирал евангелско училище "Селска почивка ". Освен това той бил активен боец в Македонската освободителна организация. Общата работа по освобождението на Македония допринесла много за сближаването на евангелисти и православни. Тогава поради ревoлюциoннaтa обстановка, се наложило много евангелски семейства да се изселят от Банско - главно във Велингpaд, където поставили основите на тамошната църква.

Църквата в Банско е имала и трудни, и по-леки времена. Като че ли властите преди 1944г. са били по-благосклонни към евангелското общество. След 9.IX.1944r. новата власт се опитва да заглуши, да смаже църковната работа. На 4.XI.1948r. евангелските пастири в България са арестувани, а през февруари 1949г. срещу тях е организиран съдебен процес. На хората е забранявано да говорят по улиците, наблюдава се дали посещават църковни събрания, упражнява се натиск в работата им. Църквата е уплашена и много хора я напускат. Но Господ запази живецът. Живецът, който да преодолее трудното време и да стане основа за бъдещото съживяване. Това съживяване стана факт след 1989г .

    Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.

Още през 1985-1986г. идват първите младежи. Те са девет и са главно деца на вярващи родители. От 1990-1994г. се наблюдава сериозен растеж на църквата, но за съжаление, последван и от сериозен спад. Хората дойдоха, видяха и някои си отидоха. Но други останаха. От тогава бавно се прибавят нови членове към църквата.

Сега църквата среща нови предизвикателства и нова среда. Трябва да се ориентира и явно се справя добре. Днес, не без гордост, можем да кажем, че това е една жива църква, която разбира се, има още какво да развива. Ние сме хора, които работим за Христос. Той е нашата цел, Той е и нашето бъдеще. Вярваме, че Господ ще се грижи за нас, както го и прави.

Цялата история на църквата  е описана в книгата „Първата евангелска църква в България” – автор п-р Димитър Кожухаров, издателство ”Нов човек”-1998г.

 

Дейности на църквата

  1. Църквата провежда своите редовни Богослужения всяка неделя от 10.00 часа.
  2. Всеки ден се провеждат молитвени събрания.
  3. Три пъти в седмицата име Библейски изучавания.
  4. Църквата има изградено и функциониращо неделно училище за деца от всички възрасти

 Браузърът ви може да не поддържа показване на това изображение.

  1. Работи се с възрастни и самотни хора от града и църквата.
  2. Провежда се социална и образователна програма с младежи в неравностойно положение.
  3. Църквата си сътрудничи с църкви и Християнски организации в чужбина.
  4. Църквата има своя принос и в изграждането на нови Евангелски общества и групи.

 

Допълнителна информация

- Към м. март 2009г. църквата има 74 членове и още толкова съмишленици , които редовно посещават неделните богослужения и участват в библейските изучавания, както и в живота на църквата.

- Всяко първа неделя от месеца има Господна трапеза

-Към църквата има организирано евангелско общество в гр. Добринище с проповедник Борислав Николов. В обществото членуват…….души


Главният вход на църквата
Главният вход на църквата
Главният вход на църквата
Главният вход на църквата
Главният вход на църкватаВътрешността на църквата
Главният вход на църквата
Детската площадка