Съюзни църкви

А

Евангелска съборна църква - Ахматово
 

ЕСЦ - с. Ахматово

за контакти: п-р Г. Желев – Председател СУ GSM 0878450015, п-р Р. Кълвачев – Председател ПК GSM 08788626787

адрес:

обл. Пловдивска
общ. Садово
с. Ахматово 4128