Информационен панел
-

СТАНОВИЩЕ на Съюза на евангелските съборни църкви в България относно промени в законодателството на Р България, които противоречат на на шите религиозни права и свободи

19.12.2019 г.

Съюзът на Евангелските съборни църкви, базирайки се на символите на вярата на вселенските събори на Църквата, подкрепя неприкосновеността и целостта на семейството като институция, създадена от в семогъщия Бог и държи за запазването му като традиционна ценност в нашето общество. 
Ние утвърждаваме библейската истина, че семейството се съставлява от един мъж, една жена и техните деца и това е неделима клетка на обществото. То е изиграло основна роля за съхранението на нашия народ и християнската вяра през вековете.

Дневният ред на Събора на СЕСЦ 2017 г.

09.03.2017 г.

С Ъ Ю З Н О   У П Р А В Л Е Н И Е

О К Р Ъ Ж Н О

Уважаеми братя и сестри, Съюзно управление ви известява за дневният ред на Събора на СЕСЦ, който ще се състои на 7 и 8 април 2017 г. в Евангелска съборна църква, гр. Първомай, ул. „Цветница“ 33.Абонамент за бюлетина на съюза

Съюзът на Евангелските Съборни Църкви е организация, представляваща първите евангелски църкви в България. Тяхното начало води от времето на Възраждането (1888). Те са разположени предимно в южна България и са управлявани от събори (от тук и името съборни). Всяка местна църква е самостоятелна и самоуправляваща се.